Ptarmigan is no longer operating in Helsinki.

Ptarmigan existed as a project space in Vallila from 2009-2011 and a mobile curatorial/creative platform until 2014. We no longer exist as an organised collective, but this website will continue to serve as an archive of the activities produced as/at Ptarmigan during these years.

AURALLY & AUDACIOUSLY: Sound and Performing Art by Neil Chapman, Ola Ståhl and Joonas Siren
sound : performance : site-specific
23 elokuu 2011 00:00 klo 17:00 - 20:30. Yhteysvene Harakkaan Ullanlinnan laiturilta (Cafe Ursula) 11.30 - 16.00 tasatunnein ja puolelta, sitten seuraava vuoro 16.20. Tämän jälkeen 17.00 - 20.20 tasatunnein ja aina 20 minuutin välein. Kutsu vene nostamalla kutsuviitta laiturin päässä. Edestakainen hinta 3,80 € (vain käteinen kelpaa).
Featuring artist: Ola Ståhl
presented by Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia

JOONAS SIREN: FEEDBACK TUNNEL (whitecolors project 3)
23.8 teos on esillä kello viidestä eteenpäin Kasematissa Taiteilijatalon toisella puolella /From 5pm in Kasematti, left side of Taiteilijatalo) - myöhemmin perjantaihin 26.8 asti, ke-pe klo 12 lähtien / the installation is open to the public between we 24.8 - fri 26.8 opening everyday at noon.

FEEDBACK TUNNEL (whitecolors project 3) on paikkasidonnainen feedback-teos Harakan saaressa olevassa vanhassa tunnelissa. Sen kummassakin päässä tulee sijaitsemaan kaiutin ja mikrofoni, jotka aiheuttavat feedback-äänen, jota on transformoitu ja panoroitu Max/MSP-ohjelmalla ottaen huomioon käytävän akustiset vaikutelmat. "Pyrin muokkaamaan tunnelin luonetta auraalisesti, toivottavasti tuomalla sinne toismaailmallisen tunnelman" (J.S.).


 OLA STÅHL & NEIL CHAPMAN: WHATEVER HAPPENED TO KURT STEINER? (HUOM! Kello 19.00 auditoriossa! OBS! 7pm in auditorium, Taiteilijatalon 2. kerros)

Pohjaten laajaan otokseen lähteistä ja viittauksista ulottuen ranskalaisten filosofien Gilles Deleuze ja Félix Guattari työstä aina löydettyihin valokuviin ja elokuvastilleihin, WHATEVER HAPPENED TO KURT STEINER yhdistää äänityksen ja live-presentaation. Monien epätodennäköisten teknologisten yhdistelmien, liveäänityksen ja päällekkäisen playbackin, rajattu setti teemoja ja kuvia tuodaan esiin toiston ja varioinnin avulla, tutkittuna visuaalisuuden tunnun vaihtuvassa prosessissa ja eri keinojen - tekstin, performanssin, äänen transmission ja teknologian - synteesin avulla.


ARTISTS:

OLA STÅHL

Ola Ståhl on malmöläinen kirjoittaja sekä ääni- ja performancetaiteilija. In Edit Mode Press-kustantamossa hänen vastuualuettaan on taskukirjakokoisten chapbook-kirjojen painaminen.

Taidehistoria ja kulttuuritutkimus sekä Leedsin Yliopiston maisteri- ja tohtoriopinnot taustanaan Ståhl opetti Central Saint Martins College of Art and Designin kuvataiteen koulutusohjelmassa Lontoossa. Nyt hänellä on "vapaa koulu" -projekti C.CRED / Collective CREative Dissent, mikä toimii alustana monille yhteistyössä tehtäville taide-tutkimuksena -projekteille Euroopassa ja USAssa.

C.CREDin myötä hän on ollut mukana useissa teksti- ja äänipohjaisissa projekteissa, usein yhteistyössä muiden taiteilijoiden ja kirjoittajien kanssa. Hän on erityisesti kiinnostunut tekstipohjaisista taiteellisista käytännöistä; käytännöistä, joissa on kyse äänen ja tekstin kohtaamispinnoista; löydetyn materiaalin kierrättämisestä; performatiivisista teksti- ja äänikäytännöistä (jotka pikemminkin "performoivat" kuin teoreettisesti "väittävät"); ääni- ja tekstipohjaisen materiaalin kokeellisesta käyttämisestä sekä yhteistyön muodoista, joissa media ja erilaiset tutkimusalueet kohtaavat. 

Ptarmigan-residenssinsä aikana Helsingissä Ståhl on esittänyt useita work-in-progress -esityksiä, joista mainittakoon RANT, Samuel Beckettin romaanin Molloyn tulkinta; FILM (with Cassandra Troyan), pohjautuen löydettyyn omaelämänkerralliseen käsikirjoitukseen; ja nyt yhdessä Neil Chapmanin kanssa Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian syksyn ohjelman yhdessä Joonas Sirenin Feedback Tunnel-installaation kanssa aloittava Whatever Happened to Kurt Steiner?

 

NEIL CHAPMAN

Neil Chapman on taiteilija, kirjoittaja ja tutkija. Hänen työnsä tutkii tekstin materiaalisuutta ja tekstuaalisia käytäntöjä, improvisaatiota esityksessä ja lukemisen tapahtumassa sekä visuaalisuuta ja sen eri muotoja ja yhteistyössä tehtyjen teosten metodia. 

Hänen viimeaikaisia julkaisujaan ovat Glossolaris (London: AND Publishing, 2010), jossa erilaisia kirjallisia lähteitä käytetään protyyppisen science fiction -romaanin luomiseksi; yhdessä Ola Ståhlin kanssa julkaisuun Deleuze and Contemporary Art (eds. Simon O'Sullivan & Stephen Zepke, Edinburgh University Press, 2010) kirjoitettu ‘BLOODCRYSTALPOLLENSTAR’ ; ja julkaisuun Materiality of Theory (ed. Dronsfield, Birmingham: Article Press 2011) kirjoitettu ‘Two Interviews’. 

Yhdessä David Stentin kanssa Neil Chapman on tekemässä viiden pamfletin sarjaa These Weak Kindnesses rinnakkaisina teksteinä Max Ernstin Une semaine de bontéen (1929-33) sekä kirjaa The Müleskinders, joka toimitetaan kutsuttujen kirjoittajien, taiteilijoiden ja filosofien kontribuutioista. Neil Chapman asuu Lontoossa missä hän opettaa nykytaidetta, taidefilosofiaa ja kriittistä tutkimusta.

 

 

JOONAS SIREN 

Joonas Siren on helsinkiläinen kuva/äänitaiteilija ja kokeellinen muusikko, joka opiskelee tällä hetkellä kandi- ja maisteriopintoja Kuvataideakatamiassa Tila-aikataiteiden osastolla. Kesäkuussa 2009 hänet valittiin erillismaisteritutkintoon nimeltä Nordic Sound Art, joka järjestetään viiden pohjoismaalaisen taideakatemian kesken. Sirenin visuaalinen työ kattaa videotaiteen, installaatiot, valokuvauksen ja digitaalisen taiteen.

whitecolors on avoin kollektiivi erilaisille paikkasidonnaisille teoksille sekä ääni- että kuvataiteellisille. Sen perustivat ääni/kuvataiteilijat Eero Pulkkinen ja Joonas Siren kesäkuussa 2011. Ensimmäisenä projektina oli Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian kanssa yhteistyössä järjestetty 24:n tunnin Dream House -konsertti.


Photos